... indextrade disclaimer

Disclaimer Indextrade

Alle informatie die op deze site wordt geplaatst, evenals de e-mails die worden verzonden, zijn nimmer bedoeld als een aanbeveling of advies. Indextrade is een signaaldienst en geeft uitsluitend signalen door voor leden die zich daarvoor interesseren. Het genereren van aan- en verkoopsignalen, hoe nauwkeurig ook gedaan, leidt nooit tot absolute zekerheid en houdt altijd risico's in. De gepubliceerde signalen zijn dan ook altijd vrijblijvend en indicatief, en absoluut niet bedoeld als advies. Indextrade is onder geen beding aansprakelijk voor mogelijke verliezen. Met uitzondering van het veertiendaags na aansluiting gereserveerd herroepingsrecht, betalen wij daarom ook nooit het abonnementsgeld terug. Echter, bij het inroepen van deze clausule worden evenwel twintig procent aan administratiekosten verrekend bij de creditering. Dus verzint eer u begint. Hoewel uiterste zorg wordt besteed aan het samenstellen van de informatie op deze website, kan Indextrade niet aansprakelijk gesteld, noch verantwoordelijk worden gehouden voor de juist- en/of volledigheid ervan. U blijft altijd zelf verantwoordelijk of u een bepaalde aan- of verkoop doet. Dat geldt voor het openen van een transactie, maar ook voor het sluiten ervan.
Het is strikt verboden om de inhoud van e-mails die worden verstuurd en/of de informatie op deze website, te delen, te wijzigen, te reproduceren, te verspreiden of op een andere manier ter beschikking te stellen aan derden.  Al dan niet voor commerciële doeleinden of op een manier te gebruiken die niet strookt met de aard van de elementen op de site indextrade.nl
.  Inbreuken vallen onder het Belgisch recht.  Zie ook de Copyright Waarschuwing !

Indextrade is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, en/of enige schade op welke manier dan ook geleden, als u heeft besloten om de signalen op te volgen. Deze strategie is niet voor iedere belegger weggelegd. Wanneer u handelt met Futures - CFD's  (contract for differents) of andere derivaten, dan kunt u uw gehele vermogen wat op uw beleggersrekening staat verliezen! Handel daarom nooit met geleend- of geld dat u niet kunt missen! U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen en trades. Behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

Derivaten als Futures, CFD's, e.a. zijn speculatieve producten met een hefboomeffect. Dit kan zorgen voor grote winsten, maar ook verliezen die hoger oplopen dan de initiële inleg, zelfs op korte termijn. Beleggen met derivaten vereist een constante opvolging van de belegging wegens de hoge volatiliteit ervan. Indien u niet op de hoogte bent van de risico's, dan raden wij u aan een beleggingsadviseur te raadplegen alvorens u met derivaat producten gaat handelen.

Disclaimer Indextrade.nl Forum
Indextrade werkt met uiterste zorg aan de samenstelling van de Tradingroom en spant zich in om de informatie die zij aanbiedt in deze Tradingroom zo volledig en nauwkeurig als mogelijk te laten zijn, maar geeft ter zake geen garanties.  Indextrade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het gebruik van dit forum waaronder bijvoorbeeld het bezoeken van deze website, de onbereikbaarheid, de toelevering van via deze website en/of mail gevraagde diensten, de bijdragen die door derden op de website zijn geplaatst of het afgaan op informatie die op deze website wordt verstrekt.  Indextrade is niet aansprakelijk voor verwijzingen naar websites van derden en/of informatie die op deze websites te vinden is.  Indextrade kan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de meningen en boodschappen van bezoekers en of gebruikers op Indextrade.nl.  De redactie van Indextrade bekijkt de berichten die worden geplaatst niet vooraf.  Mochten er kwetsende, beledigende, dreigende, discriminerende en/of compromitterende berichten worden geplaatst, dan is de redactie bevoegd deze zonder voorafgaand bericht te verwijderen en betrokken lid eventueel tijdelijk of permanent de toegang tot het forum te ontzeggen.
Alle informatie op deze website, inclusief deze disclaimer, is vatbaar voor wijziging/aanpassing welke zonder voorgaande aankondiging kan geschieden.

Gebruik van de site Indextrade.nl, Copyright Waarschuwing!

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de genoemde voorwaarden. Tevens is het strikt verboden de inhoud van deze site geheel of gedeeltelijk te kopiëren, reproduceren, fragmenten over te nemen, in de verkoop te commercialiseren, of er op een andere manier ter beschikking van derden te stellen voor al dan niet commerciële doeleinden of op een manier te gebruiken die niet strookt met de aard van de elementen als vermeld op de site indextrade.nl

Inbreuken vallen onder het Belgisch/Europees recht.