INDEXTRADE BREIDT UIT !

Naast de reeds gekende signaaldiensten Index Daytrading (Breakout & Extra signalen) alsook Fondsen voor de Korte & Middenlange Termijn, zijn we recent gestart met 3 extra signaal modules:

MT/LT Signalen, Optie Trading en Live Tradingroom signalen.

 

Index Daytrading:

Breakout Signalen: Iedere handelsdag ontvangt u de In- en Uitstap niveaus voor de DAX, AEX en/of S&P500, afhankelijk van de heersende volatiliteit en markt omstandigheden.
Als referentie worden tevens Futures-koersen vermeld, omdat deze bij alle brokers vrijwel gelijk zijn. 
Het Traden verloopt voornamelijk middels CFD’s en wordt aldus geregistreerd op het Forum & Resultaten pagina.

Deze signalen worden ‘voorbeurs’ per e-mail verstuurd.
 

Extra Signalen: Na opening van de EU beurzen screent het nieuw systeem voor DAX, AEX en/of S&P500 heersende Intraday Trend en genereert desgevallend extra In- en Uitstap niveaus, conform de punctuele volatiliteit en markt omstandigheden.
Zoals voor de Breakout signalen worden eveneens Futures-koersen als referentie vermeld.  
Ook hier verloopt het Traden middels CFD’s en worden eveneens geregistreerd op het Forum & Resultaten pagina.

Deze signalen worden tijdens de handelsdag per extra e-mail verstuurd.

 

Fonds Trading voor KT/MT:

Op reguliere basis en afhankelijk de markt omstandigheden, ontvangt u de In- en Uitstap niveaus op individuele fondsen. Daar kijken we liefst naar fondsen met solide dividend beleid.
Wanneer er een positie is ingenomen, wordt u geïnformeerd van de betreffende acties die wij daarop toepassen.
Posities (in- en uitstap) worden eveneens geregistreerd op het Forum & Resultaten pagina.

Deze signalen worden periodiek per e-mail verstuurd.
 

MT/LT signalen: *NEW*

Trend-volgende posities worden voor de Midden- en/of Langere Termijn ingenomen op diverse Indices, waarop normaliter wordt gehandeld.
Streefdoel is de positie aan te houden tot het TP is bereikt, echter kunnen deze posities ten allen tijde handmatig worden gesloten.

Tevens worden in- en uitstap gerapporteerd en geregistreerd op het Forum & Resultaten pagina.

Deze signalen worden “Trend Dependent” per e-mail verstuurd.

 

Optie Trading signalen: *NEW*

Permanent wordt de markt gescand naar meest renderende Optie-constructies (Combi's), zowel voor Indices als voor individuele Fondsen. Enkel bij een acceptabel winst/verlies ratio worden posities geopend en/of eventueel doorgerold om te sluiten bij een gunstig resultaat en/of expiratie. (Tevens is het mogelijk om signalen 'op maat' te verzorgen in de Tradingroom)

Deze signalen worden periodiek in de “Tradingroom” geplaatst & geregistreerd op de Resultaten pagina.

 

Live Trading signalen (Daghandel): *NEW*

Na maanden lang R&D en integratie van vele nieuwe parameters hebben we het onlangs gelanceerd “Live Trading SignalsBeta-versie 3.1 systeem grondig herwerkt en geüpgraded, rekening houdende met de recente volatiele handel. Hiermee worden ook tal van Berekende Koers Doelen [BKD] gegenereerd en bijbehorende In- en Uitstap niveaus voor de meeste beschikbare Indices en/of Fondsen. (Eventueel kunnen, op aanvraag, signalen 'op maat' worden geproduceerd)

Volgen kun je dit systeem al met € 2500 begin kapitaal.

Deze signalen worden tijdens de handelsdag vooralsnog in de Tradingroom geplaatst, tevens geregistreerd op de Resultaten pagina.

-------------------------------------------------
 

Inbegrepen in uw jaar abonnement:

De kosten voor het totaalpakket van deze diensten bedragen:
1ste jaar:
€ 825/jaar, (d.i. 15,87 €/week of 3,26 €/beursdag).
vanaf 2de jaar (vast lid): € 648/jaar, (d.i. 12,46 €/week of 2,56 €/beursdag).

Tevens kunt u instappen op ieder gewenst moment t.e.m. het einde van het jaar.

U betaalt dan het resterende aantal maanden per kalenderjaar, ad € 98 per maand.

 

Het abonnement geeft overigens toegang tot de besloten delen van ons Forum: Tradingroom & Praathuis, waar de transacties uitgevoerd en/of besproken kunnen worden, alsook tips & tricks van onze leden gedeeld.

                                                                       

Breng een extra lid aan en verdien 10% korting op je volgend abo !

Uw succes is ons succes en vice versa!

(Vóór 01 maart 2016 aangeschreven abo's behouden hun eerdere voorwaarden voor de gehele duur van een ononderbroken lidmaatschap.   Let wel: Abo's worden niet automatisch verlengd en dienen dus jaarlijks vernieuwd om blijvend van deze voordelen te kunnen genieten.  Vaste leden behouden al hun voordelen en zijn toekomstige extra modules gratis.)

-------------------------------------------------

Blijf ons volgen:

Binnenkort op het agenda: Forex (Valuta’s) - Commodities (grondstoffen) & ETF's  *NEW* !!!

 

 

5.1 AFM Identiteit (artikel 15 Besluit)
Een ieder die beleggingsaanbevelingen uitbrengt dient de naam en functie van
de natuurlijke persoon die de informatie heeft opgesteld en de naam van de
persoon die verantwoordelijk is voor het uitbrengen van de informatie openbaar te maken.
Dit is van belang omdat deze gegevens van waarde kunnen zijn voor
beleggers bij het afwegen van hun beleggingsbeslissingen.

"Identiteitgegevens"

Indextrade Verantwoordelijke:
Jean Casters

Web: www.indextrade.nl
Mail:  info@indextrade.nl
Tel:   0032 471020609